Ποτέ μην παίρνετε τίποτα …

Ποτέ μην παίρνετε τίποτα …
ως δεδομένο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ