Η σχέση του ασθενή με το γιατρό του είναι σημαντικός παράγοντας για την επιβίωση

να κατανοήσουν οι νέοι γιατροί τη σπουδαιότητα της «ασθενο-κεντρικής» ιατρικής φροντίδας και την αξία της επικοινωνίας με την θεραπεία του καρκίνου.

Με τη συνεχή πρόοδο και τις εξελίξεις της τεχνολογίας στην πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου (όπως η εξέλιξη στην ακτινοθεραπεία και τις χημειοθεραπείες, τις χειρουργικές τεχνικές, τις βιολογικές θεραπείες και τη γονιδιακή θεραπεία) ο αριθμός των ασθενών που ζουν χρόνια μετά τη διάγνωση καρκίνου αναμένεται να αυξηθεί. Δυστυχώς, δεν θεραπεύονται όλοι οι ασθενείς, κάποιοι ασθενείς όμως, παρά τη δυσμενή πρόγνωση, επιβιώνουν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο. Αυτοί οι ασθενείς έχουν ονομαστεί «ασθενείς της εξαίρεσης» γιατί επιβιώνουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που δεν μπορεί να ερμηνευτεί από τη φύση της νόσου ή τη θεραπεία.

Οι μελέτες που έχουν προσπαθήσει να εξηγήσουν τους παράγοντες που προάγουν την εξαιρετική, πέραν της αναμενόμενης, επιβίωση, είναι λίγες. Οι περισσότερες στοχεύουν στην αξιολόγηση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής του ασθενούς που συνδέεται με την βελτιωμένη επικοινωνία ασθενούς και γιατρού. Δεν υπάρχουν όμως μέχρι σήμερα επίσημα στοιχεία που να δείχνουν ότι η βελτιωμένη επικοινωνία ασθενούς και γιατρού επηρεάζει την επιβίωση του ασθενή με καρκίνο.

Σε μία προσπάθεια να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες στο θέμα ερευνητές της μελέτης με τίτλο: «Exceptional patients and communication in cancer care—are we missing another survival factor?» διερεύνησαν πώς οι «ασθενείς εξαίρεσης» αντιλαμβάνονται τη σχέση τους με τον γιατρό τους. Η ποιοτική μελέτη έγινε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ με τη συμμετοχή 29 ασθενών με καρκίνο. [1]

Ορισμένοι ασθενείς περιέγραψαν έναν γιατρό-σωτήρα, με ευαισθησίες για τις συναισθηματικές τους ανάγκες, ο οποίος μπορούσε να παίρνει αποφάσεις. Άλλοι ανέφεραν ότι η συμπεριφορά του γιατρού είναι εξίσου σημαντική με τις ιατρικές του γνώσεις και ότι οι γιατροί είναι η πιο σπουδαία παράμετρος της θεραπευτικής τους αντιμετώπισης.
ΙΑΤΡΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ

Συμπάθεια-κατανόηση, διαθεσιμότητα, εντιμότητα, ευαισθησία και ηρεμία, καθώς και η ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις, με εσωτερική χαρούμενη διάθεση, που συνδυάζεται με την παρουσία τους όταν οι ασθενείς τους έχουν ανάγκη, ήταν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γιατρού που περιγράφηκαν από τους ασθενείς. Ο εξαιρετικός, πέρα από τα συνήθη, γιατρός περιγράφηκε ως επαγγελματίας και αποφασιστικός, που πλησίαζε τον ασθενή με ευαισθησία και σε προσωπικό επίπεδο.

Τα ευρήματα της μελέτης υποδηλώνουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά στη σχέση ασθενούς-γιατρού και οι μοναδικές ποιοτικές ικανότητες του γιατρού μπορεί να παίζουν κύριο και σημαντικό ρόλο στην επιβίωση του ασθενούς.

Η παρούσα μελέτη ανέδειξε τη σπουδαιότητα της ασθενο-κεντρικής φροντίδας και τόνισε την αξία της μοναδικής σχέσης μεταξύ των γιατρών και των ασθενών.

Οι συγγραφείς συστήνουν να περιληφθεί από τους Καθηγητές το θέμα της σχέσης ασθενούς και γιατρού σε εκπαιδευτικές διαλέξεις και ημερίδες με στόχο να κατανοήσουν οι νέοι γιατροί τη σπουδαιότητα της «ασθενο-κεντρικής» ιατρικής φροντίδας και την αξία της επικοινωνίας με την θεραπεία του καρκίνου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ