Δεν είμαι το αποτέλεσμα των περιστάσεών μου.

Δεν είμαι το αποτέλεσμα των περιστάσεών μου.
Είμαι το αποτέλεσμα των αποφάσεών μου
Στίβεν Κόβεϊ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ