Έλληνας χειρουργός μετέτρεψε τον «ανεγχείρητο» καρκίνο παγκρέατος σε ασθενείς σε χειρουργήσιμο

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Τσιώτος «Η μετατροπή των ανεγχείρητων όγκων παγκρέατος σε εγχειρήσιμους με αφαίρεση και των γειτονικών εμπλεκομένων αρτηριών και φλεβών, είναι εγχείρηση τεχνικά πολύ απαιτητική και δύσκολη

Ο καρκίνος του παγκρέατος πάρα πολύ συχνά εμπλέκει πολύ σημαντικές και κρίσιμες για τη ζωή γειτονικές φλέβες (την πυλαία και την άνω μεσεντέριο) και για το λόγο αυτό εθεωρείτο ανεγχείρητος με προσδόκιμο επιβίωσης για τους ασθενείς τους 9 περίπου μήνες.

Σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό «Journal of Pancreatic Cancer» τον Οκτώβριο του 2019 ο Έλληνας επιστήμονας και πρωτοπόρος στη χειρουργική παγκρέατος στη χώρα μας κ. Γρηγόρης Τσιώτος και η ομάδα του μετέτρεψαν τον ανεγχείρητο καρκίνο του παγκρέατος σε εγχειρήσιμο, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη αύξηση επιβίωσης τους ασθενείς οι οποίοι είχαν αρχικά πολύ μικρό προσδόκιμο επιβίωσης.

Μέσω μία ιδιαίτερα απαιτητικής τεχνικά χειρουργικής τεχνικής, ο κ. Τσιώτος και η ομάδα του μετέτρεψαν τους επονομαζόμενους ως «ανεγχείρητους» καρκίνους σε εγχειρήσιμους και μέχρι σήμερα αυτού του είδους οι επεμβάσεις έχουν ανέλθει στις 40 από τη χειρουργική του ομάδα.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων στους πρώτους 24 ασθενείς (μέχρι τον Φεβρουάριο 2017) απέδειξε ότι με τη μέθοδο αυτή, η μέση επιβίωση ασθενών με καλή γενική κατάσταση (performance status) έφθασε τους 33 μήνες, σχεδόν τετραπλάσια δηλαδή από το συνηθισμένο στατιστικό μέσο όρο των περίπου 9 μηνών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος ο κ. Τσιώτος «Η μετατροπή των ανεγχείρητων όγκων παγκρέατος σε εγχειρήσιμους με αφαίρεση και των γειτονικών εμπλεκομένων αρτηριών και φλεβών, είναι εγχείρηση τεχνικά πολύ απαιτητική και δύσκολη, συγκρινόμενη με οποιαδήποτε άλλη στην κοιλιά και γι’ αυτό θεωρείται ως η αιχμή του δόρατος στην παγκρεατική χειρουργική παγκοσμίως» και συμπληρώνει.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΔΩ