Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε θετική γλώσσα

Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε θετική γλώσσα, όταν απευθύνεστε στους άλλους.
Σκεφτείτε ότι η σωστή αναλογία είναι 5 θετικές κουβέντες για κάθε αρνητική.
Γι’ αυτό παρατηρείστε όσα ωραία κάνουν οι άνθρωποι γύρω σας
και -μη ντρέπεστε- πείτε τους το!
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ