Να θυμάστε ότι η ευτυχία σας

Να θυμάστε ότι η ευτυχία σας, σας ξεπερνάει.
Είναι μεταδοτική και επηρεάζει τους ανθρώπους γύρω σας,
τουλάχιστον, αυτούς με τους οποίους
έχετε σχετικά στενή επαφή.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ