Το χθες είναι παρελθόν

Το χθες είναι παρελθόν.

Το αύριο μυστήριο.

Το σήμερα είναι δώρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ