Να είσαι ευγνώμων για ο,τι έχεις

Να είσαι ευγνώμων για ο,τι έχεις
και να δουλεύεις σκληρά για αυτά
που θέλεις να αποκτήσεις.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ