Ευτυχία είναι …

Η ευτυχία είναι όταν αυτό που σκέφτεσαι,

αυτό που λες  και

αυτό που κάνεις ,

είναι σε αρμονία.

Mahatma Gandhi

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ