Θα έπρεπε να ονομάζουμε ψεύτικη

Θα έπρεπε να ονομάζουμε ψεύτικη
κάθε αλήθεια που δεν συνοδεύεται
τουλάχιστον από ένα χαμόγελο .
Νίτσε

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ