Δεχόμαστε την αγάπη

Δεχόμαστε την αγάπη
που θεωρούμε ότι μας αξίζει

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ