Δεν αποκτάς δύναμη

Δεν αποκτάς  δύναμη

από αυτά που μπορείς να κάνεις,

αλλά από την υπέρβαση εκείνων,

που κάποτε θεωρούσες,

πως δεν θα μπορείς να πραγματοποιήσεις!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ