Ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για εμάς.

Ο Θεός θα κάνει το καλύτερο για εμάς.

Το θέμα είναι,  πόσο επώδυνο θα είναι αυτό!

S. Lewis

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ