Καλή Ανάσταση

ο Θεός άλλους τους σώζει από τον σταυρό και

άλλους τους σώζει με τον σταυρό .

Καλή Ανάσταση

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ