ικανότητές

Είναι οι επιλογές μας, που δείχνουν αυτό που πραγματικά είμαστε,

πολύ περισσότερο από τις ικανότητές μας.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ