Εμπιστοσύνη…

Η αισιοδοξία είναι η πίστη που οδηγεί στο στόχο.

Τίποτα όμως δεν μπορεί να γίνει χωρίς ελπίδα και εμπιστοσύνη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ