Αν θέλεις κάτι πραγματικά

Αν θέλεις κάτι πραγματικά

θα βρεις τρόπο

διαφορετικά  θα βρεις δικαιολογίες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ