Άπλωνε πρόθυμα τα χέρια σου…

Άπλωνε πρόθυμα τα χέρια σου σε μεγάλη αγκαλιά.

Ας βρουν κάποιοι ευκαιρία να σε σταυρώσουν

Α.Αρδαβάνης