Όνειρο …

Το μεγαλύτερο λάθος είναι

να θέλεις να ζήσεις το όνειρο κάποιου άλλου !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ