Το πιο σκοτεινό χρονικό όριο …

Το πιο σκοτεινό χρονικό όριο είναι

ακριβώς πριν την αυγή .

Πάολο Κοέλιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ