Η ελπίδα…

Η ελπίδα είναι το μόνο αγαθό που έχουν όλοι οι άνθρωποι.

Ακόμα κι αυτός που δεν έχει τίποτα, έχει ακόμη ελπίδα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ