Βιβλίο …

η UNESCO έχει καθιερώσει την 23η Απριλίου ως την Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου.

Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη, έχεις όλα όσα σου χρειάζονται.

Αν έχεις ένα κήπο και μια βιβλιοθήκη

έχεις όλα όσα σου χρειάζονται …

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ