οι άνθρωποι μιλούν πίσω από την πλάτη σου για 3 λόγους

  1. Όταν δεν μπορούν να φτάσουν το επίπεδο σου
  2. Όταν δεν έχουν αυτό που έχεις
  3. Όταν προσπαθούν να σε αντιγράψουν αλλά δεν μπορούν!