Είναι αυτοί που είναι όμορφοι,

Είναι αυτοί που είναι όμορφοι,

άλλοι που είναι χαρισματικοί και

είναι και εκείνοι που έχουν παρασήμο τις πληγές τους …

και είναι πανέμορφα  χαρισματικοί

 

#aitia_kalou #inspiration #motivation #quotes #quotesaboutlife