Όλοι έχουμε ακριβώς τις ίδιες 365 μέρες

Όλοι έχουμε ακριβώς τις ίδιες 365 μέρες κάθε χρόνο …

το θέμα είναι τι επιλέγουμε να κάνουμε με αυτές !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ