Το νέο έτος

Το νέο έτος στέκεται μπροστά μας,
σαν ένα κεφάλαιο σε ένα βιβλίο,
που περιμένει να γραφτεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ