Ποτέ μην παίρνετε τίποτα

Ποτέ μην παίρνετε τίποτα …
ως δεδομένο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ