Μπορούμε να βρούμε

Μπορούμε να βρούμε μια νέα ελπίδα,

για κάθε νέα μέρα, κάθε νέου έτους!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ