Κάποιοι άνθρωποι έρχονται

Κάποιοι άνθρωποι έρχονται
στη ζωή μας ως ευλογία,
άλλοι έρχονται….ως δοκιμασία!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ