Δεν την βρίσκεις την ευτυχισμένη ζωή…

Δεν την βρίσκεις την ευτυχισμένη ζωή…

Την φτιάχνεις!

Ε. Ε. Cummings

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ