Έρευνα σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεων που συνεπάγεται ο καρκίνος

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη

Όπως ίσως γνωρίζετε, η υγεία δεν ανήκει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά στις χώρες μέλη, εν τούτοις τα κοινωνικά θέματα και οι διακρίσεις περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες  της ΕΕ.

Όπως ανακοινώθηκε τον Ιούνιο,  στην Ετήσια  Γενική Συνέλευση  2018 της ECPC, η  Εuropean Cancer Patient Coalition ηγείται μιας Eυρωπαϊκής εκστρατείας για μεγαλύτερη ισότητα σε κοινωνικά θέματα και θέματα απασχόλησης, που αφορούν τους ασθενείς και τους επιβιώσαντες από τον καρκίνο.    Σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε και να μας βοηθήσετε να επιτύχουμε πραγματικές αλλαγές σε θέματα που αφορούν τη διασφάλιση κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα τα άτομα που επηρεάζονται από τον καρκίνο: τα άτομα που υποβάλλονται σε οξεία θεραπεία, τους επιβιώσαντες  και τα άτομα με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο ή/και μεταστατικό  καρκίνο, καθώς και τα άτομα που τους παρέχουν φροντίδα.

Χρειάζεται  να σχηματίσουμε μια ακριβέστερη  εικόνα των κοινωνικών ανισοτήτων στην Ευρώπη, που μπορεί να γίνει αν έχουμε καλύτερη και ακριβέστερη γνώση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση κοινωνικών και εργασιακών θεμάτων σε κάθε χώρα μέλος της ΕΕ. Η ενημέρωση αυτή θα δώσει στην δώσει στην ECPC, αλλά και σε εσάς – τα μέλη μας,τη δυνατότητα να απαιτήσουμε δεσμεύσεις από τους υποψηφίους ευρωβουλευτές που θα ζητήσουν  την ψήφο σας στις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2019, όπως και να ζητήσουμε από τους οργανισμούς της ΕΕ να δώσουν υψηλή προτεραιότητα στις ανάγκες των ατόμων με καρκίνο.

Τα αποτελέσματα  αυτής της έρευνας θα μας βοηθήσουν να σχηματίσουμε μια καλύτερη εικόνα των κοινωνικών ανισοτήτων που υπάρχουν στην Ευρώπη, να έχουμε σαφή παραδείγματα βέλτιστων και κακών πρακτικών, ενώ θα μας δώσουν επίσης τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια σαφέστερη σύνδεση μεταξύ των δικαιωμάτων των  ασθενών με καρκίνο και των δικαιωμάτων απασχόλησης.

Πιστεύουμε ότι θα αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας για να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις, σύμφωνα με την εμπειρία σας ή την επαγγελματική γνώση σας. Μην διστάσετε να προσθέσετε περαιτέρω σχόλια ή αιτήματα που θεωρείτε σημαντικά.

Σημείωση: Θα βοηθούσε πολύ την εξαγωγή συγκρισίμων αποτελεσμάτων η ακριβής αναφορά σε οποιαδήποτε νομική ή κανονιστική πράξη, (π.χ. ΦΕΚ. Ετος δημοσίευσης, τίτλος, κ.ά), Μπορείτε επίσης να μας δώσετε στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου της οργάνωσης σας, με τον οποίο θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε για διευκρινίσεις.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν θέλετε να κάνετε προεπισκόπηση των ερωτήσεων πρώτα, κάντε κλικ εδώ για να κάνετε λήψη του PDF.

ΕΔΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ