Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία

η ίδρυση του Εθνικού Δικτύου Ιατρικής Ακριβείας είναι απαραίτητη για να διασωθούν ακόμη περισσότερες ζωές καρκινοπαθών μέσω της εξατομικευμένης θεραπείας που συνιστά την ιατρική του μέλλοντος.

Η πρώτη δημόσια εκδήλωση της εμβληματικής δράσης «Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας στην Ογκολογία», με τη παρουσία διακεκριμένων επιστημόνων και εκπρόσωπων ερευνητικών φορέων, πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2018 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο Τομέας Έρευνας και Καινοτομίας του ΥΠΠΕΘ και το Υπουργείο Υγείας. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι πολύπλευρες διαστάσεις και προκλήσεις του εγχειρήματος, αλλά και ο ιδιαίτερα άμεσος και θετικός αντίκτυπός του στην καθημερινή κλινική πράξη.

Το Εθνικό Δίκτυο Ιατρικής Ακριβείας για την Ογκολογία αποτελεί ένα δίκτυο ερευνητικών φορέων και ογκολογικών κλινικών που στοχεύει στον συντονισμό και αξιοποίηση ολόκληρου του επιστημονικού δυναμικού της χώρας που δραστηριοποιείται στον αναδυόμενο αυτόν τομέα της Ιατρικής, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην πρώτη φάση ανάπτυξης του Δικτύου θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη διαγνωστικής επάρκειας, στην πιστοποίηση και τυποποίηση διαδικασιών και σε πιλοτικές κλινικές εφαρμογές για ορισμένους τύπους όγκων, με τη δημιουργία τεσσάρων Μονάδων Ιατρικής Ακριβείας (ΜΙΑ), δύο στην Αθήνα και από μία στην Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν, για τις πλέον ώριμες εφαρμογές θα οργανωθούν συστηματικές κλινικές μελέτες. Κεντρικός προσανατολισμός του είναι τα οφέλη της εξατομικευμένης περίθαλψης που θα προκύπτουν από την Ιατρική Ακριβείας να είναι προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες μέσω του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Απώτερη δε στόχευση για το μέλλον αποτελεί η διεύρυνση του Δικτύου με τη συμμετοχή και άλλων φορέων και κλινικών στη Λάρισα, στα Ιωάννινα και στην Αλεξανδρούπολη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ