Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι

Πίστη είναι να ξεκινάς ανεβαίνοντας το πρώτο σκαλοπάτι,

χωρίς να βλέπεις ολόκληρη τη σκάλα

Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ