Ο καρκίνος είναι

Ο καρκίνος είναι τα κύτταρα

που «τρέφονται» χρόνια με στενοχώρια

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ