Οι προκλήσεις κάνουν τη ζωή ενδιαφέρουσα

Οι προκλήσεις κάνουν τη ζωή ενδιαφέρουσα

και η υπέρβασή τους,

κάνουν τη ζωή ουσιαστική.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ