Οι ασθενείς ενσαρκώνουν την ίδια την Ελπίδα

Οι ασθενείς ενσαρκώνουν την ίδια την Ελπίδα ότι ο καρκίνος μπορεί να νικηθεί.

Ενσαρκώνουν την ίδια την Ελπίδα της Ζωής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ