Ιδέες- προτάσεις

πάρχουν κάποιες ιδέες που μπορούν να σε βοηθήσουν στην καλύτερη διαχείριση

και αμφισβήτηση των αρνητικών σκέψεων

κατά την διάρκεια εμπειρίας με τον καρκίνο;