Αγάπη δίχως εγκατάλειψη…

Αυτό ζητάμε σε όλη την ζωή μας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, εκείνη την αγάπη που δεν θα μας προδώσει ή ξεχάσει, που δεν θα μας φερθεί με αχαριστία και αγνωμοσύνη

Η προσευχή είναι το βαθύτερο αίτημα για μια αγάπη που δεν εγκαταλείπει.

Αυτό ζητάμε σε όλη την ζωή μας, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, εκείνη την αγάπη που δεν θα μας προδώσει ή ξεχάσει, που δεν θα μας φερθεί με αχαριστία και αγνωμοσύνη, την αγάπη που δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους.

Μια αγάπη δίχως εγκατάλειψη.

Χαράλαμπος Λίβυος Παπαδόπουλος

ΠΗΓΗ