Όλοι οι άνθρωποι

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε την επιλογή και την ικανότητα

Να μην μας καθορίσει αυτό που φοβόμαστε !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ