Το αντίθετο της αγάπης

Το αντίθετο της αγάπης δεν είναι το μίσος,

ούτε η αδιαφορία.

Είναι ο φόβος.

Mary Karr

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ