Την ευτυχία δεν μπορείς

Την ευτυχία δεν μπορείς να την αναβάλλεις για το μέλλον …

αλλά την σχεδιάζεις στο παρόν

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ