Την αγάπη

Την αγάπη την «ακούς»…

στις πράξεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ