ικανότητές …

Είναι οι επιλογές μας, που δείχνουν αυτό που πραγματικά είμαστε,
πολύ περισσότερο από τις ικανότητές μας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ