Με την βοήθεια του Θεού
την αγάπη των ανθρώπων,
με πίστη και ελπίδα
όλα τα προβλήματα αντιμετωπίζονται !
Δημήτρης Σιάχος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ