Γενικές Πληροφορίες για την εγκυμοσύνη και τον καρκίνο

Σε εγκύους γυναίκες με καρκίνο οι απεικονιστικές μέθοδοι προς σταδιοποίηση της νόσου πρέπει να περιορίζονται σε αυτές που χαρακτηρίζονται απο τη χαμηλότερη έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία

Η διάγνωση του καρκίνου σε εγκύους γυναίκες δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Κυμαίνεται από 0,07% έως 0,1% όλων των κακοήθων όγκων. Επίσης απαντάται και μια ποικιλλία άλλων καλοήθων νεοπλασμάτων (δεσμοειδών όγκων, φαιοχρωμοκυτωμάτων).

Οι πλέον συνήθεις κακοήθειες που συνδέθηκαν με την κύηση περιλαμβάνουν τον καρκίνο τραχήλου μήτρας, μαστού, μελάνωμα, λεμφώματα και λευχαιμίες και φαίνονται στους πίνακες 1 και 2.

Κετιμάται ότι περίπου 3.500 νέες περιπτώσεις καρκίνου διαγιγνώσκονται ετησίως σε εγκύους γυναίκες στις ΗΠΑ, παράμετρος που αντιστοιχεί σε 1 κακοήθεια ανά 1.000 κυήσεις.

Καθώς η τάση όψιμης κύησης σε πλέον προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία είναι σταθερή και συνεχιζόμενη, ενδέχεται μελλοντικά οι ιατροί να αντιμετωπίσουν περισσότερες περιπτώσεις καρκίνου κατά την εγκυμοσύνη.

Σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση αυτών των γυναικών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Παρά την απουσία αυστηρών τέτοιων γραμμών, ορισμένοι χρυσοί κανόνες θα πρέπει να ακουλουθούνται, όπως: α) τελικός στόχος είναι η διάσωση της ζωής της μητέρας,

β) επαρκής θεραπευτική αντιμετώπιση των ιάσιμων κακοηθειών,

γ) προσπάθεια προστασίας του εμβρύου και νεογνού από επιβλαβείς επιδράσεις της αντινεοπλασματικής θεραπείας και

δ) απόπειρα διατήρησης ακέραιου αναπαραγωγικού συστήματος της μητέρας για μελλοντικές κυήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ BE STRONG