Πρέπει να είσαι πρόθυμος

Πρέπει να είσαι πρόθυμος να κάνεις ό,τι δεν κάνουν οι άλλοι

για να έχεις ό,τι δεν έχουν οι άλλοι.

Les Brown

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ