Πολλοί άνθρωποι δεν πετυχαίνουν στη ζωή

Πολλοί άνθρωποι δεν πετυχαίνουν στη ζωή

όχι επειδή στοχεύουν πολύ ψηλά και αστοχούν,

αλλά επειδή στοχεύουν πολύ χαμηλά και ευστοχούν.

Les Brown

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ