Ο καρκίνος «απορροφά» το 9,5% της δημόσιας δαπάνης για την υγεία

αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να επιλυθούν σύντομα, γιατί η ζωή δεν περιμένει. Ελλειψη αποτελεσματικών και φθηνών φαρμάκων, δυσκολίες στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων, υιοθέτηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργία αρχείων ασθενών, ελάττωση της γραφειοκρατίας

 

Στο 20% του συνολικού φορτίου νοσηρότητας στην Ελλάδα και στο 9,5% της δημόσιας δαπάνης για την υγεία αντιστοιχούν τα κακοήθη νεοπλάσματα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης αναδείχθηκαν ως βασική προτεραιότητα για την κατανομή των πόρων.

Η μελέτη, που διενεργήθηκε από την ΕΣΔΥ, επιχείρησε, μέσω της σύγκλισης των απόψεων μιας διεπιστημονικής ομάδας εμπειρογνωμόνων, να αποτυπώσει τα κυριότερα κριτήρια, αλλά και τη σχετική σημασία τους, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των πόρων μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών νοσημάτων στο σύστημα Υγείας.

Επιπλέον προσπάθησε να εκτιμήσει, μέσω της παραγωγής ενός ειδικού αλγορίθμου, τις νόσους οι οποίες οφείλουν να αποτελούν μείζονες προτεραιότητες κατά την κατανομή των πόρων Υγείας στο σύστημα Υγείας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) κ. Ιωάννη Κυριόπουλο, «ιστορικά, η κατανομή των (περιορισμένων) πόρων στο σύστημα Υγείας κατά κύριο λόγο ακολουθεί την έκφραση της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες υγείας. Αδυνατεί, αφενός, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες υγείας και, αφετέρου, να ενσωματώνει τις κοινωνικές προτιμήσεις και τις αξιακές προτεραιότητες αναφορικά με τη νόσο και τη θεραπεία. Ως εκ τούτου, η απουσία μιας δομημένης διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την κατανομή των πόρων και η εναπόθεσή της στις «δυνάμεις της αγοράς» οδηγεί σε στρεβλώσεις, ανισότητες στην πρόσβαση και, εν τέλει, στη μη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας κατά το μέγιστο δυνατό».

Τα βασικά κριτήρια επιρροής

Οπως ανέφερε ο επιστημονικός συνεργάτης του τομέα Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ κ. Κώστας Αθανασάκης, ως βασικά κριτήρια επιρροής στη λήψη της απόφασης αναδείχθηκαν:

Το φορτίο της νόσου, το οποίο αποτελεί και τη σημαντικότερη παράμετρο (24,5% του συνολικού βάρους της απόφασης).

Η δυνατότητα βελτίωσης της υγείας των πασχόντων από την παροχή επιπλέον πόρων στη νοσολογική κατηγορία υπό εξέταση (19%).

Το άμεσο κόστος της νόσου και η εκτιμώμενη αύξησή του εντός της επόμενης πενταετίας (16%).

Το έμμεσο κόστος της νόσου (13,2%).

Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας των πασχόντων (10,9%).

Η πιθανότητα ύπαρξης καταστροφικών δαπανών υγείας στα νοικοκυριά με πάσχοντες από τη νόσο (9,1%).

Η «αξία της προαίρεσης», δηλαδή η τοποθέτηση πόρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών που θα αναπτύξουν τη νόσο, δεδομένης της σοβαρότητας του νοσήματος και της κοινωνικής απαίτησης για χορήγηση θεραπείας (7,3%).

Σημαντικές προτεραιότητες

Τα κακοήθη νεοπλάσματα εκτιμήθηκαν ως η σημαντικότερη προτεραιότητα για την κατανομή των πόρων υγείας (με βαθμό 9,53/10), ακολουθούμενα από τις παθήσεις του κυκλοφορικού συστήματος (8,36/10), τους τραυματισμούς (7,77/10), τις παθήσεις του νευρικού συστήματος (7,71/10), τις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος (7,37/10) και τις ψυχικές διαταραχές (7,35/10).

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρήχθησαν εκτιμήσεις για το σύνολο των μειζόνων κατηγοριών παθήσεων, όπως αυτές καταγράφονται στις διεθνείς ταξινομήσεις των νόσων και των καταστάσεων υγείας.

Ο παθολόγος-ογκολόγος και πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος κ. Ιωάννης Μπουκοβίνας τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά ανοιχτά μέτωπα που πρέπει να επιλυθούν σύντομα, γιατί η ζωή δεν περιμένει. Ελλειψη αποτελεσματικών και φθηνών φαρμάκων, δυσκολίες στην εισαγωγή καινοτόμων φαρμάκων, υιοθέτηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργία αρχείων ασθενών, ελάττωση της γραφειοκρατίας στην καθημερινότητα του ογκολογικού ασθενούς αλλά και όλου του συστήματος περίθαλψής του, ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την πρόληψη του καρκίνου, ενίσχυση της έρευνας και δημιουργία εξειδικευμένων κέντρων για σπάνιους όγκους, υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο σε τελικό στάδιο», ενώ εξέφρασε την ανάγκη δημιουργίας ενός ευέλικτου και αποτελεσματικού Εθνικού Ινστιτούτου για τον Καρκίνο.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου κυρία Καίτη Αποστολίδου τόνισε τη σημασία ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Ελεγχο του Καρκίνου και ενός πληθυσμιακού Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών για την κατανομή των πόρων υγείας στον καρκίνο. «Η Ελλάδα δεν διαθέτει πληθυσμιακό Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών το οποίο θα επέτρεπε στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής για τον καρκίνο να βασίσουν τις εκτιμήσεις για την κατανομή των πόρων υγείας στον καρκίνο σε πραγματικά δεδομένα» σημείωσε και πρόσθεσε: «Δεν είναι μόνον η έλλειψη πόρων ο λόγος που η Ελλάδα δεν διαθέτει Εθνικό Μητρώο Νεοπλασιών. Για να προχωρήσουμε είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι η καταγραφή του καρκίνου σε όλα τα επίπεδα είναι πάντα εφικτή, αν υπάρχει η επιστημονική και πολιτική βούληση για την καταχώρισή του, και μέχρι τώρα τουλάχιστον μόνον αποσπασματικές προσπάθειες είχαν γίνει».

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ