Οργανώστε ένα ταξίδι

Οργανώστε ένα ταξίδι, έστω και κάπου κοντά.

Η αλλαγή παραστάσεων γεμίζει τις μπαταρίες για την συνέχεια.

Κι αν δεν έχετε καθόλου χρήματα ταξιδέψτε αλλιώς:

Διαβάστε ένα ωραίο βιβλίο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ