Να επιλεγείς την σιωπή

Να επιλεγείς την σιωπή

Όταν δεν εκτιμούν τα λόγια σου!

#aitia_kalou

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ